WOZ waarde bezwaar indienen kan geld besparen

In de eerste maanden van het nieuwe jaar ontvangen huiseigenaren, eigenaren van bedrijfspanden en huurders de nieuwe WOZ beschikking. De WOZ waarde staat voor Waardering Onroerende Zaken. Deze wet regelt de waardebepaling van bedrijfspanden en huizen. De gemeente stelt jaarlijks de WOZ waarde vast met een peildatum. Hiervoor wordt 1 Januari van het voorgaande jaar aangehouden. Zaken die van invloed zijn op de hoogte van WOZ waarde zijn onder andere de ligging van de woning, de oppervlaktegegevens, inhoudsgegevens en de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in dezelfde buurt. Als je de waarde van de WOZ voor jouw huis wel erg hoog vindt getaxeerd kun je WOZ waarde bezwaar indienen. Dit dient wel te gebeuren binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking.

Ik vind mijn dat mijn WOZ waarde te hoog is getaxeerd

Als huiseigenaar heb je baat bij een lage WOZ waarde omdat je dan minder belasting betaald. Als je overweegt je huis te verkopen ben je juist beter af met een hogere WOZ waarde. Vaak wordt de WOZ waarde vermeld op de jaarlijkse nota van gemeentelijke heffingen. Je kunt de WOZ waarde ook zelf checken op WOZ-waardeloket. Veel mensen vinden hun WOZ waarde te hoog maar tekenen geen bezwaar aan omdat ze denken dat het geen nut zal hebben en veel administratieve rompslomp met zich meebrengt. Toch kan WOZ waarde bezwaar indienen je veel geld besparen. De WOZ waarde heeft namelijk invloed op de hoogte van veel andere gemeentelijke belastingen zoals onder andere de onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing.

WOZ bezwaar indienen verlaagt belastingen

De belastingdienst gebruikt de vastgestelde WOZ waarde als basis voor de aanslag van inkomstenbelasting, erfrechtbelasting en schenkbelasting. Wanneer de WOZ waarde lager is, betaal je dus ook minder belasting. Een te hoge WOZ waarde kost je € 63,- tot € 2538,- euro per jaar! Wist je dat er bedrijven zijn die je kosteloos willen helpen met het maken van WOZ bezwaar?

Wanneer weet ik of mijn WOZ waarde bezwaar is aanvaard?

Gemeenten zijn verplicht de bezwaarprocedure binnen het kalenderjaar af te ronden. Gebeurd dit niet dan krijgt de gemeente een dwangsom opgelegd. De afhandelingstijd in jouw gemeente hangt af van reeds door de gemeente getroffen voorbereidingen en van het dossier zelf. De gemeente heeft het recht om de uitslag van de bezwaarprocedure met zes weken te verlengen. Als je bewaar wordt afgewezen kun je ook daartegen bezwaar maken en een procedure starten bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Mocht je het ook daarmee niet eens zijn kun je vervolgens in hoger beroep gaan bij de belastingkamer van het gerechtshof. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. WOZ waarde bezwaar kun je zelf indienen maar als je opziet tegen de procedures kun je jezelf ook kosteloos laten bijstaan door ervaren juristen die goed op de hoogte zijn van alle procedures rond de WOZ.

Is de WOZ waarde gelijk aan de verkoopwaarde van mijn huis?

De verkoopwaarde van je huis wordt zeker niet alleen bepaald door de WOZ waarde. Makelaars taxeren een huis op een heel andere manier dan gemeenten die een gemiddelde taxatie uitvoeren met hier en daar een steekproef. Een makelaar daarentegen kijkt naar de staat van het huis zowel aan de buitenzijde als binnenin. Makelaars hechten meer waarde aan de kwaliteit van afwerkingen en vergelijkt jouw woning met andere woningen in zijn database. Uiteraard kan ook de huidige woningmarkt van invloed zijn op de taxatiewaarde van je huis. Een lage WOZ waarde is echter niet altijd gunstig. Iedereen kan de WOZ waarde van het huis opvragen via het kadaster of het WOZ waarde loket en kan vervolgens zijn of haar bod daarvan laten afhangen. De WOZ waarde is dus niet bepalend maar heeft zeker invloed op de verkoopprijs van je woning.

Wil je graag geholpen worden bij het WOZ waarde bezwaar indienen? Vraag dan Bezwaarmaker kosteloos om hulp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *