Wat gebeurt er wanneer je facturen niet betaalt

Wat gebeurt er wanneer je facturen niet betaalt?

Als je je facturen niet betaald, dan kun je te maken krijgen met een incassobureau. Iedereen heeft wel eens te maken gehad met een incassobureau, of dit nu bewust is of onbewust. Een openstaande factuur kan nu eenmaal een keer over het hoofd worden gezien. Maar wanneer wordt een incassobureau ingeschakeld. En kan een incassobureau ook beslag leggen op je loon, huis of goederen?

Wanneer wordt een incassobureau ingeschakeld?

Als je als particulier of bedrijf een dienst of product afneemt, dan moet hier uiteraard voor betaald worden. In de meeste gevallen krijg je dan een factuur die achteraf betaald dient te worden. Op deze factuur staat een betalingstermijn, gemiddeld is dat 14 tot 30 dagen. Als je niet binnen deze termijn betaalt, ben je in verzuim. Staat er geen betalingstermijn op de factuur? Dan geldt er een wettelijk vastgestelde termijn en deze bedraagt 30 dagen.

Als je de factuur niet tijdig betaald en dus in verzuim bent, dan krijg je in de meeste gevallen eerst nog een herinneringsfactuur. Het bedrijf attendeert je op het feit dat de betalingstermijn is verstreken en dat er alsnog betaald moet worden. Op deze herinneringsfactuur staat wederom een betalingstermijn. Betaal je ook niet binnen deze termijn, dan wordt in de meeste gevallen een incassobureau ingeschakeld.

Wat gebeurt er als je bericht krijgt van een incassobureau?

Een incassobureau wordt ingeschakeld als een bedrijf niet langer de moeite wil doen voor het innen van de openstaande factuur. Een incassobureau neemt deze taak dan over. Ze incasseren facturen voor hun klanten en volgen hierbij een wettelijk vastgestelde procedure. Allereerst zal er een laatste sommatie verstuurd worden. Dit is een brief die wettelijk verplicht is. Als wanbetaler krijg je via deze brief nog één keer de mogelijkheid om de openstaande factuur te betalen, zonder dat je hierover incassokosten hoeft te betalen. Je hebt dan nog 14 dagen de tijd om de factuur te betalen. Ook wordt in deze brief aangegeven wat de incassokosten zullen zijn wanneer je niet binnen de termijn betaalt.

Beslaglegging door een gerechtsdeurwaarder

Als je ook hier niet op reageert, dan is de volgende stap het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder. Een gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op jouw loon of goederen. Een beslaglegging houdt in dat de som van het openstaande bedrag in goederen of loon uitgekeerd wordt. Een gerechtsdeurwaarder mag niet op alles beslag leggen. Dit gaat dan om je bed, de kleding die je aan hebt en je eten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *