Laat je ogen laseren

Ooglaserbehandelingen geven je een scherper zicht

Ooglaserbehandelingen laten je beter zien. Het kan gebeuren dat je alles niet zo scherp meer ziet. Dat is natuurlijk vervelend, maar gelukkig is er veel aan te doen. Natuurlijk kan je een bril gaan dragen. Echter, niet iedereen vindt het prettig om een bril te dragen. Daarnaast is het ook niet altijd praktisch om een bril te moeten dragen. Gelukkig is er een alternatief: ooglaserbehandelingen. Door je ogen te laten laseren kan je weer scherp zien, zonder dat je een bril hoeft te dragen.

Kan iedereen zijn ogen laten laseren?

Veel mensen kunnen geholpen worden door een ooglaserbehandeling. Een ooglaserbehandeling is echter wel een medische ingreep. Dat betekent dat je niet altijd geholpen kan worden. Een arts zal voordat je je ogen laat laseren een vooronderzoek uit moeten voeren. Tijdens dit onderzoek stelt een arts vast of je ogen geschikt zijn om te laseren. Het kan echter ook zo zijn dat je een bepaalde aandoening hebt, bijvoorbeeld reuma of diabetes. Om die reden kan een arts besluiten om toch geen ooglaserbehandeling uit te voeren.

Ooglaserbehandelingen zijn veilig

Wanneer je je ogen laat laseren, dan onderga je een medische ingreep. Aan iedere medische ingreep zijn natuurlijk risico’s verbonden. De risico’s bij het laseren van je ogen zijn echter heel klein. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je de behandeling uit laat voeren door een ervaren specialist. Het gaat immers wel om je ogen. In sommige gevallen blijf je na het laseren van je ogen kleine ongemakken houden. In dat geval is een tweede behandeling nodig.

Wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?

In veel gevallen wordt het laseren van de ogen niet vergoed door de zorgverzekeraar. Een ooglaserbehandeling is namelijk niet opgenomen in het basispakket. Het kan echter zo zijn dat je een aanvullende verzekering hebt, waarin een ooglaserbehandeling wel is opgenomen. Een behandeling kan ook vergoed worden vanuit het basispakket wanneer je een medische indicatie hebt. Een arts moet dan vaststellen dat je een zichtafwijking hebt én geen bril of lenzen kan dragen.

Bron: https://www.laatjeogenlaseren.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *