Wat zijn de kenmerken van een goede UX designer? 

Wat zijn de kenmerken van een goede UX designer? 

Een UX designer, of te wel user experience designer, heeft de taak om een fijne gebruikservaring te realiseren. We hebben hier heel vaak mee te maken in de digitale wereld. Een goede UX designer heeft echter een aantal kenmerken. 

Wat is UX designer en software ontwikkeling?

Software ontwikkeling is het op maat ontwikkelen van software. Er bestaan natuurlijk genoeg software, maar wellicht sluiten deze functionaliteiten niet aan bij wat jij wilt. Indien jouw bedrijf behoefte heeft aan andere functionaliteiten, kan je software laten ontwikkelen specifiek voor jouw bedrijf. 

Bij user experience gaat het erom dat de eindgebruiker een fijne gebruikservaring beleeft. Een UX designer kan dit bewerkstelligen door te kijken naar de behoeften, meningen en voorkeuren van de gebruikers van een bepaald product of service. Om het even duidelijk te maken kan je denken aan software zoals Netflix en Spotify. Dit zijn applicaties waarbij het gebruikservaring sterk van belang is. Gebruikers moeten de applicaties zonder enige problemen kunnen gebruiken. Kortom heeft een UX designer de taak om ervoor te zorgen dat de gebruikers van een bepaalde service of product een optimale gebruikservaring hebben. 

Welke vaardigheden moet een UX designer hebben?

Doordat een UX designer nogal een belangrijke taak heeft, moet de designer een aantal vaardigheden bezitten. Een goede UX designer moet onder andere creatief zijn, empathie hebben, goed kunnen observeren en luisteren. Middels deze vaardigheden kan de UX designer namelijk de gebruikers en hun handelingen begrijpen. Een goede UX designer moet bijvoorbeeld oog voor detail hebben. Wanneer een UX designer bevindingen opdoet, moeten deze bevindingen worden doorgegeven aan het team. Hierbij is een zakelijke communicatie noodzakelijk. Tot slot moet een goede UX designer op de hoogte blijven van alles omtrent gebruiksgemak. Indien nodig zou een UX designer ook nieuwe software moeten aanleren. 

Hoe gaat een UX designer te werk?

Een UX designer gaat te werk in drie fases. Dit zijn de volgende fases: begrijpen, ontwerpen en evalueren. In de eerste fase is het van belang om de wensen en verwachtingen van de gebruikers volledig te begrijpen. In de tweede fase wordt er ontworpen hoe een gebruiker interacteert met een bepaalde service of product. Dit moet natuurlijk gebruiksvriendelijk. Dit leidt tot een optimalisatie van de ervaring van gebruikers. In de laatste fase wordt er geëvalueerd in hoeverre alles functioneert. Hierbij wordt er ook nagegaan of de doelen met dit ontwerp zijn behaald. Zo zorgt een UX designer er bijvoorbeeld voor dat jouw bedrijfswebsite makkelijk te gebruiken is. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *