Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Er zijn verschillende redenen waarom iemand ontslagen kan worden. Eén daarvan is bedrijfseconomische redenen. De werkgever kan je ontslaan om bedrijfseconomische redenen in een aantal situaties. Bijvoorbeeld een slechte financiële situatie of structureel minder werk te bieden hebben. Ook bij reorganisaties, het automatiseren van werkzaamheden of het stoppen van bepaalde activiteiten binnen het bedrijf spreek je over bedrijfseconomische redenen. Daarnaast vallen een bedrijfsverhuizing en het vervallen van loonkostensubsidie ook onder bedrijfseconomische redenen. Dit zijn allemaal geldige redenen voor een werkgever om te besluiten jou te ontslaan. Dat heeft gevolgen voor jullie beiden.

Waar een werkgever zich aan moet houden

Een werkgever kan iemand nooit zomaar ontslaan. Er moet altijd een reden zijn. Als de werkgever inderdaad een bedrijfseconomische reden heeft, zal de werkgever zich nog steeds aan een aantal dingen moeten houden. Meestal moet een werkgever bijvoorbeeld een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. Sommige werkgevers hebben een onafhankelijke ontslagcommissie opgenomen in de cao, dan gaat de aanvraag via die commissie. De werkgever heeft geen toestemming van het UWV nodig wanneer je de AOW-leeftijd hebt bereikt, je minder dan 4 dagen als particuliere huishoudelijke hulp in dienst bent of het om faillissement gaat.

Tip: Kijk op de website van Omnius voor meer informatie.

Transitievergoeding

Bij faillissement krijg je als werknemer geen transitievergoeding. Dit geldt ook voor een werkgever in de schuldsanering of wanneer de werkgever tijdelijk uitstel van betaling heeft gekregen. In andere situaties krijg je vaak wel een transitievergoeding. Tot eind 2019 moest je hiervoor minimaal twee jaar in dienst zijn, inmiddels geldt dit niet meer. Behalve in bovenstaande uitzonderingen, krijg je dus een transitievergoeding in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen. De hoogte van de transitievergoeding verandert jaarlijks en wordt bepaald door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (minister van SZW).

Afspiegelingsbeginsel: de volgorde van ontslagen

Als je ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen, ben je waarschijnlijk niet de enige – dat zou vreemd zijn. Er is dan ook een bepaalde volgorde die de werkgever aan moet houden voor het ontslaan van mensen met bedrijfseconomische redenen. Dit heet het afspiegelingsbeginsel. Uitzendkrachten en zelfstandigen worden als eerst ontslagen. Hierna zijn de AOW-gerechtigden, oproepkrachten en tijdelijke werknemers aan de beurt. Die tijdelijke werknemers moeten dan een overeenkomst hebben die nog maximaal 26 weken duurt.

Daarna worden mensen in verglijkbare functies in leeftijdsgroepen opgedeeld. Per leeftijdsgroep worden de laatst aangenomen werknemers als eerst ontslagen. De leeftijdsgroepen beginnen bij 15 tot 25 jaar en zijn allemaal in een range van 10 jaar. De laatste groep is 55plussers.

Na je ontslag

Na je ontslag om bedrijfseconomische redenen kun je dus een transitievergoeding krijgen. Deze is afhankelijk van hoeveel jaar je in dienst bent en kan zo hoog zijn als je jaarlijks inkomen. Tenzij je werkgever dit dus niet kan betalen. Je hebt daarnaast recht op een WW-uitkering. Een WW-uitkering krijg je meestal maar voor een beperkt aantal maanden en is 70% van het loon dat je tijdens je werkende jaren kreeg. Je krijgt maximaal 24 maanden een WW-uitkering. Daarvoor moet je dan wel het grootste deel van de afgelopen jaren gewerkt hebben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *