Funderingsherstel

Funderingsherstel stap voor stap

Vertoont de gevel of muur van uw woning scheuren? Of heeft u het gevoel dat de vloeren in uw woning merkbaar schever zijn geworden? Dan is de kans erg groot dat uw fundering kampt met funderingsproblemen. Uw woning wordt gebouwd op een fundering, deze moeten een continue ondersteuning bieden aan bijvoorbeeld de muren. Wanneer bijvoorbeeld de draagkrachtige grond aangetast wordt, verliest de fundering zijn ondersteuning. Dit leidt uiteindelijk tot problemen. Funderingsherstel is in zo’n geval nodig. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk? U leest er alles over in dit artikel.

Het begint met een funderingsonderzoek

Funderingsherstel, of een fundering versterken, begint altijd met een funderingsonderzoek. Een funderingsexpert zal een uitgebreid onderzoek uitvoeren om tot de oorzaak van het probleem te komen. Alleen zo kan worden voorkomen dat soortgelijke problemen zich in de toekomst weer voor doen. Uit een funderingsonderzoek kunnen bijvoorbeeld de volgende oorzaken naar voren komen:

  1. De fundering wordt op één deel te veel belast. Op den duur zal dit ervoor zorgen dat de fundering het begeeft. De oorzaak hiervoor kan een constructieve fout zijn.
  2. In droge perioden kan het zo zijn dat grondwater verdampt of bomen rondom uw woning extra water uit de grond trekken. Dit tast de draagkrachtige grond, waarop de fundering gebouwd is, aan. Na verloop van tijd kan dit tot problemen leiden.
  3. Overmatig verkeer of zeer hevige bouwactiviteiten die langere periode aanhouden zorgen voor trillingen in de grond. Deze kunnen op den duur de fundering aantasten, waardoor deze niet meer voldoende ondersteuning geeft aan de muren en gevel.
  4. Inklinking van veen – & kleigrond, of door het wegspoelen van de draagkrachtige grond door bijvoorbeeld hevige regenval, krijgt de fundering niet langer de benodigde steun en draagkracht.
  5. Bij het realiseren van bijvoorbeeld een aan- of uitbouw wordt er gebruikgemaakt van een ander type fundering. Dit verschil kan op den duur leiden tot problemen.

Uit het funderingsonderzoek komen naast de oorzaak ook gegevens over de belasting en fundering. Deze worden vervolgens samengevoegd in een rapportage en er wordt een herstelstrategie opgesteld.

De herstelwerkzaamheden

Op basis van de rapportage & herstelstrategie kunt u zelf beslissen of u voort wilt zitten met de werkzaamheden. Er zal dan ook een definitieve offerte opgesteld worden. De werkzaamheden zullen vervolgens bestaan uit twee onderdelen: de fundering herstellen/versterken en de eventuele ontstane schade herstellen.

Door middel van een uniek funderingssysteem wordt de fundering, trillingsvrij, weer naar het originele niveau gebracht en vastgezet. Vervolgens kan eventuele schade, bijvoorbeeld scheuren in de muur of gevel, op onzichtbare wijze hersteld worden. Uw woning zal er weer als nieuw uitzien en van de funderingsproblemen is niks meer te merken! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *