vereffenaar

Vereffening nalatenschap

Het is natuurlijk erg vervelend als er iemand is overleden. Echter krijg je bijna altijd te maken met een erfenis. Voor de nabestaanden kan dit erg fijn zijn om te krijgen, maar het kan wel voor wat problemen zorgen. Op het moment dat er sprake is van een schuld van elke mogelijke omvang, kan het nodig zijn om het nalatenschap te vereffenen.

Wat is vereffening?

Als er sprake is van een schuld in de vorm van een hypotheek of een lening van iemand die is overleden, is het voor de schuldeisers belangrijk om dit geld te ontvangen. Om dit goed te laten lopen, is het mogelijk om de kosten te vereffenen.

De persoon die alle erfenis krijgt of de personen die een deel van de erfenis krijgen, zijn eigenlijk altijd vereffenaars. Vereffenen komt alleen van pas bij een benificaire aanvaarding van een erfenis. Het benificair aanvaarden van een erfenis houdt in dat je deze aanvaard zonder dat je aansprakelijk bent voor de schulden van de overledene.

Bij een benificaire aanvaarding van iedereen wordt de schuld als eerste verhaald op het geld van de overledene. Als dit niet voldoende is, kun je de erfenis verwerpen of kun je er voor kiezen om alles of een deel van de resterende schuld op je te nemen.

Hiervoor is het vereffenen een belangrijk proces. Elke schuldeiser wordt in primaire volgorde hierbij afbetaald met het geld van de overledene. Hierdoor zijn belangen van schuldeisers gewaarborgd en komen er geen maatregelen.

Wie zijn de vereffenaars?

Een vereffenaar is iemand die er voor moet zorgen dat het nalatenschap van een overledene afgewikkeld wordt. Dit houdt in dat alle resterende schulden betaalt moeten worden.

De vereffenaar hoeft niet altijd een erfgenaam te zijn. Op het moment dat er meerdere erfgenamen benificair de erfenis hebben aanvaard, worden deze aangesproken als de vereffenaars. Echter kan een vereffenaar ook benoemd worden door de rechtbank.

Dit wordt ook wel een rechtelijke benoeming genoemd. Dit kan gedaan worden op verzoek van een erfgenaam, een belanghebbende of het OM. Echter kan een vereffenaar ook inschakelt worden door een erfgenaam. Bron: Uw vereffenaar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *